אלפון בעלי תפקידים

מרכזיה: 04-9122640
כתובת: אבא חושי, ת.ד. 35, מיקוד 3009000

  
  
  
  
  
הרחב מחלקה : בטחון ובטיחות ‏(2)
הרחב מחלקה : כספים וגזברות ‏(4)
הרחב מחלקה : לשכת ראש המועצה ‏(1)
הרחב מחלקה : מבקר ותלונות ציבור ‏(1)
הרחב מחלקה : מזכיר המועצה ‏(7)
הרחב מחלקה : מחלקת הנדסה ‏(4)
הרחב מחלקה : מחלקת חינוך ‏(8)
הרחב מחלקה : מחלקת ספורט ‏(1)
הרחב מחלקה : מחלקת רווחה ‏(1)
הרחב מחלקה : מחשוב ומערכות מידע ‏(1)
הרחב מחלקה : תברואה ופיקוח ‏(1)
​​​​​​

 
​​​​​​​​​