אוכלוסיה

אוכלוסיית הכפר מונה כ- 11200 תושבים : 79% דרוזים , 12% נוצרים , 9% מוסלמים , כמו כן ישנן מספר משפחות יהודיות . 

resize.jpg
 • ​​​​​בכפר כ- 3600 בתי אב 
 • ​​​הריבוי הטבעי : 2% ילודה-תמותה . 
 • ממוצע גיל הנשואין : 19 – 22 לבנות , 24 – 27 לבנים . 
 • ממוצע הילדים במשפחה : 4 – 5 ילדים .

חלוקה לקבוצות גיל

 • שיעור קבוצת גילאי : 0 – 21 שנים = 45.5 % צעירים וצרכנים .
 • שיעור קבוצת גילאי : 0 - 5  = 11 % מבוגרים וצרכנים .
 • שיעור קבוצת התלמידים : 3 – 18 = 35 % צעירים וצרכנים .
 • שיעור המועסקים בחקלאות ירד מ- 90 % בשנת 1950 ל- 5 % בשנת 1997 .
 • שיעור המועסקים והעובדים = 19 % מפרנסים .
 • שיעור המובטלים = 12 % צרכנים .
 • שיעור המועסקים בתעשייה = 25 % .
 • שיעור התלמידים שבבעלותם מחשבים ביתיים = 32 % .

מקורות פרנסה עיקריים :

 • כח העבודה בכפר מונה מעל 2900 עובדים .
 • 80 % מהם עובדים מחוץ לישוב .
 • 15 % מועסקים בשירות כוחות הביטחון והצבא .
 • 5 % מתפרנסים מחקלאות [ לעומת 90 % בשנת 1950 ] .
 • 15 % משרתי ציבור קהילתיים ועובדים בעסקים המקומיים .
 • מעל 300 מהמועסקים מקבלים " הבטחת הכנסה " ע"מ ששכרם יגיע לשכר המינימום בשוק .​

​​