תעשיות

בעל​י עסקים , שלום רב;

הרשות מקומית אחראית על רישוי עסקים עלפי חוקי המדינה לצרכים שהוגדרו בחוק, בנוסף המועצה רואה כאחד מתפקידיה שיפור המצב הכלכלי של התושבים ולכן פועלת לפיתוח עסקים בתחום המועצה ולסיוע לפיתוח יכולות השתכרות התושבים .

המועצה מזמינה את בעלי העסקים לפרסם באתר האינטרנט הרשותי את עסקיהם .
כל המבקש לפרסם מוזמן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני : windows@zahav.net.il​