טבלת אנשי קשר - מבקר המועצה וממונה תלונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד מואנס עלו מבקר המועצה והממונה על תלונות 04-9122648 mevaker@isifya.co.il

טופס תלונות הציבור:

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו- 7 ספרות לדוגמא 052-1111111