שם חוק העזר תחום / נושא קובץ תאריך עדכון
אגרת תעודת אישור אגרת תעודת אישור לצפייה בקובץ לחץ כאן 17.01.2013
מניעת מפגעים ושמירת הניקיון איכות הסביבה לצפייה בקובץ לחץ כאן 25.05.2016
הריסת מבנים מרוכזים הריסת מבנים מסוכנים לצפייה בקובץ לחץ כאן 17.10.2013
העמדת רכב וחנייתו חניה לצפייה בקובץ לחץ כאן 07.05.2015
מודעות ושלטים מודעות ושלטים לצפייה בקובץ לחץ כאן 17.10.2013
סימון רחובות ולוחיות מספר לבתים סימון רחובות ולוחיות מספר לבתים לצפייה בקובץ לחץ כאן 31.10.2013
סלילת רחובות סלילת רחובות לצפייה בקובץ לחץ כאן 07.05.2015
רוכלים רוכלים לצפייה בקובץ לחץ כאן 17.10.2013
פיקוח על מכירת בשר ומוצריו שחיטת עופות ובתי מטבחיים לצפייה בקובץ לחץ כאן 31.10.2013
תיעול תיעול וניקוז לצפייה בקובץ לחץ כאן 07.05.2015