המועצה המקומית עספיא 

כתובת : אבא חושי , ת.ד. 35 , מיקוד 3009000 

שעות עבודה - המועצה מקומית עספיא

בימים א' - ה' 08:00 - 16:00

טלפון מרכזייה : 04/9122640