העיקרון המרכזי בדת הדרוזית הוא ייחוד האל. לכן נגזר שמם המקורי של הדרוזים מעקרון זה "אל-מוואחידון" – המייחדים את האל. על אף שעקרון זה קיים בדתות אחרות כגון היהדות והאסלאם , בדת הדרוזית יש משמעות שונה לכוח העליון ותפיסה נבדלת משאר הדתות. 

 

להלן מספר עקרונות ומצוות יסוד בדת הדרוזית 

  • דיבור אמת : הדרוזי מחויב לשמור את לשונו ולהיות נאמן ודובר ​אמת בדיבור ובמעשה, בכוונות ובמחשבות. יסוד זה נחשב עיקר אמונה ומבליט את ההקפדה על התנהגות האדם בחברה ובקהילה בחיי היום יום. על פי הדת הדרוזית זהו סוד תיקונם של האדם והחברה. ומכאן מתחילה האבולוציה הרוחנית של נשמת האדם שהיא עיקר מהותו. 
  • הגנה ושמירה על אחים : הדרוזי מחויב לשמור על אחיו ולבוא לעזרתם בעת צרה ובשעת מאבק על עניין צודק כלשהוא. 
  • המנעות מעבודת אלילים ונביאי שקר : איסור עבודת אלילים, צלמים ויש להיבדל מהשטן.
  • ייחוד האל: האמונה באל אחד שוללת מראש ריבוי של אובייקטים לפולחן. אלוהים שהוא בורא עולם הוא כל יכול וטרנצנדנטלי לשכל האנושי. כלומר אינו ניתן להגדרה או לתפיסה על ידי שכל אנושי המוגבל מטבע בריאתו . יש לציין שאמונה ללא התנהגות חיובית וטובה הינה חסרת טעם על פי הדת הדרוזית. מכאן שההקפדה על התנהגות האדם בדיבור ובמעשה מופיעה כראשונה במעלה עוד לפני האמונה באל- שהיא יסוד הדת.
  • האמונה בגורל : על הדרוזי להשלים מרצון עם גזרות אלוהים ולקבל בהבנה ובסבלנות את הטוב ואת הרע ולהאמין בגורל. מצד אחד הדת הדרוזית מאמינה בגורל המשפיע על חיי אדם אך מצד שני אין הדת מטיפה לפטליזם כי אם נותנת לאדם חופש בחירה מסוים בנוגע לחייו האישיים , ומה שניתן לשליטה והכרה על ידי השכל. כך שהאדם יכול להתחיל דף חדש בחייו בכל עת, ויש לו הזדמנויות רבות לתיקון עצמי ולהתפתחות שכלית ורוחנית. אך בעניינים מהותיים כגון מקום ושעת לידה, או מוות – אלה הם דברים שאינם בשליטת האדם. הדרוזים מאמינים לנביאים רבים המופיעים בדת הדרוזית כמו כן הם מאמינים בנביאים המופיעים בדתות אחרות כנביאים של אותו עקרון מונותיאיסטי. נביאים אלה התגלגלו בגלגול נשמות מספר פעמים בתולדות העמים והתרבויות והעבירו לאנשים את המסר המרכזי שאלוהים הוא אחד ובורא היקום ומקור הכל. 

גלגול נשמות 

האמונה בגלגול נשמות היא אחד העקרונות הבסיסיים בדת הדרוזית וחשיבותה בכך שהיא משפיעה בצורה נכרת על המנהגים ועל אורח חיים והשקפת העולם של הדרוזים. זהו אחד המאפיינים הבסיסיים הדרוזים. על פי אמונה זו מורכב האדם ממרכיבים שונים והם : 

  • ​מרכיב רוחני- הנשמה/רוח.
  • מרכיב תבונתי הכרתי- השכל/ההכרה. 
  • מרכיב רגשי אמוציונלי- רגשות /תשוקות..
  • מרכיב חומרי גשמי- הגוף הפיזי.

אפשר להגדיר את האדם כחומר ורוח. חומר המתגשם בגוף משתנה באופן תמידי, נהרס ונבנה, ואילו הרוח או הנשמה זהו מרכיב נצחי שלא חלים עליו חוקי הטבע החלים על החומר. אמנם מקור החומר בטבע אך לעומתו מקור הרוח בעל טבעי- אלוהים. הרוח לפי תפיסת הדרוזים היא סוג מסוים של אנרגיה המפעילה את הגוף הפיזי לתקופת זמן מוגדרת. בזמן המוות הפיזי הרוח עוזבת את הגוף שמת ונכנסת לגוף של תינוק שנולד באותו זמן במקום אחר. בעצם האדם כנשמה מחליף גופות פיזיים במחזוריות עד אין סוף. חיים ומוות אלה הם שתי צורות של אותו מטבע. כמו עקרונות דואליסטיים אחרים השולטים בטבע ובאדם כגון אור וחושך יום ולילה, טוב ורע, קיץ וחורף ועוד. לפי האמונה הדרוזית ברא אלוהים מלכתחילה מספר קבוע של אנרגיות או נשמות ביקום כולו ולא רק על פני כדור הארץ והם עוברים ממקום למקום בתנועה מתמדת של הרוח בחומר והשתקפותו בו בשלבי מודעות ותבונה שונים ומשתנים. גלגול נשמות קיים רק בין בני אדם מכל העדות והעמים ואין נשמת האדם מתגלגלת לבעל חיים, צמח או אבן. עקרון גלגול הנשמות בדת הדרוזית מכונה בערבית "תקמוס" והוא מדומה ללבישת בגד חדש (קמיס=חולצה) , כאילו גוף האדם הוא בגד שהנשמה מחליפה לכשהתבלה . יש לציין שהאמונה בגלגול נשמות אינה מצטמצמת לעולם התיאוריה או למיסטיקה בלבד אלא משפיעה על חיי היום יום של הדרוזים. בקהילות הדרוזיות בנות ימינו קיימים מאות אנשים היכולים לספר פרטים מחייהם הקודמים . עובדה המהווה עבור רבים הוכחה ממשית לקיומה של תופעת גלגול הנשמות. ​