אוכלוסיית הכפר מונה כ- 11865תושבים : 79% דרוזים , 12% נוצרים , 9% מוסלמים , כמו כן ישנן מספר משפחות יהודיות . 

 • בכפר כ- 3600 בתי אב 

 • ​​​הריבוי הטבעי : 2% ילודה-תמותה . 

 • ממוצע גיל הנשואין : 19 – 22 לבנות , 24 – 27 לבנים . 

 • ממוצע הילדים במשפחה : 4 – 5 ילדים .

 

חלוקה לקבוצות גיל

 • שיעור קבוצת גילאי : 0 – 21 שנים = 45.5 % צעירים וצרכנים .

 • שיעור קבוצת גילאי : 0 - 5  = 11 % מבוגרים וצרכנים .

 • שיעור קבוצת התלמידים : 3 – 18 = 35 % צעירים וצרכנים .

 • שיעור המועסקים בחקלאות ירד מ- 90 % בשנת 1950 ל- 5 % בשנת 1997 .

 • שיעור המועסקים והעובדים = 19 % מפרנסים .

 • שיעור המובטלים = 12 % צרכנים .

 • שיעור המועסקים בתעשייה = 25 % .

 • שיעור התלמידים שבבעלותם מחשבים ביתיים = 32 % .

 

מקורות פרנסה עיקריים :

 • כח העבודה בכפר מונה מעל 2900 עובדים .

 • 80 % מהם עובדים מחוץ לישוב .

 • 15 % מועסקים בשירות כוחות הביטחון והצבא .

 • 5 % מתפרנסים מחקלאות [ לעומת 90 % בשנת 1950 ] .

 • 15 % משרתי ציבור קהילתיים ועובדים בעסקים המקומיים .

 • מעל 300 מהמועסקים מקבלים " הבטחת הכנסה " ע"מ ששכרם יגיע לשכר המינימום בשוק .​