בשל התפשטות נגיף הקורונה העלינו מספר קישורים לקבצים על דרך התנהגות ופעולה מול התפשטות נגיף הקורונה.