הודעה לציבור בנושא קורונה

אם נצא מהבית לא נצא מזה