התיירות בעספיא החלה מזה שנים לתפוס תאוצה , ותיירים מכל הארץ ומהעולם החלו פוקדים אותה ברבים מדי יום ובסופי שבוע וחגים. וזאת בזכות בעלי עסקים ויזמים מהישוב ומחוצה לה וחברות של תיירות שהחלו לפעול בעספיא  לשיווק הכפר. המועצה המקומית החלה בבניית תוכנית אב לתיירות אשר תהווה מנוף כביר לנושא התיירות והיזמות בישוב.​

בעל​י עסקים ...

הרשות מקומית אחראית על רישוי עסקים עלפי חוקי המדינה לצרכים שהוגדרו בחוק, בנוסף המועצה רואה כאחד מתפקידיה שיפור המצב הכלכלי של התושבים ולכן פועלת לפיתוח עסקים בתחום המועצה ולסיוע לפיתוח יכולות השתכרות התושבים .

המועצה מזמינה את בעלי העסקים לפרסם באתר האינטרנט הרשותי את עסקיהם .

כל המבקש לפרסם מוזמן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני : farah@isifya.co.il