פרסום תכנית מתאר דאלית אל כרמל לפי סעיף 106 ב' לחוק


להלן פרסום תכנית מתאר דאלית אל כרמל לפי סעיף 106 ב' לחוק

מצ"ב המסמכים הבאים :

1. החלטה מיום 13/12/2021 

2. נוסח פרסום חתים בעברית

3. נוסח פרסום בערבית